Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a veríme, že na nás nezabudnete ani v budúcnosti a podporíte nás

Ďakujeme vám za vaše dary a pomoc, ktoré nám pomáhajú zveľaďovať našu kiniku, nakupovať novú techniku na operačnú sálu a oddelenie, a tiež podporovať vzdelávanie a špecializáciu našich lekárov a sestier.

Vďaka patrí nielen jednotlivcom, ale aj všetkým anonymným darcom, ktorí nám venovali 2% zo svojich daní v uplynulých rokoch.

 

2015

Šuštiak Marcel                  40,- €

Dančík Miroslav               200,- €

Stahl, cestovná agentúra             tlačiareň, výpočtová technika

 

2014

2% z daní                             10.379,80 €

Snopko Stanislav             100,- €

Križalkovič                          200,- €

Farmi Profi                         237,68 €

Tobiáš   Peter                    70,- €

Šuštiak Marcel                  10,- €

 

2013

2% z daní                             6.717,16 €

HBM Pharma                    1.500,- €

Parížeková                         500,- €

 

2012

2% z daní                             3.712,38 €

Černáček                            70,- €

 

2011

2% z daní                             3.472,20 €

Sahúľová                            700,- €

 

2010

2% z daní                             6.719,71 €

Štípalová                             100,- €

 

 

Aj vy sa môžete stať našími partnermi a darovať nám 2% z daní alebo iný finančný alebo materiálny dar.

 

V prípade vašich otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctom zobrazeného formulára.