Kongresy a publikácie

V roku 2014 organizovala Klinika detskej chirurgie v Martine 60. Kongres českých a slovenských detských chirurgov.

Okrem toho sa lekári a zdravotné sestry z našej kliniky pravidelne zúčastňujú na rôznych vedeckých podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na takýchto podujatiach prezentujeme výsledky našej práce a sú porovnateľné s inými pracoviskami u nás i v zahraničí. Stretávanie sa s kolegami na takýchto podujatiach nám umožňuje nadväzovať kontakty a spoluprácu so slovenskými a zahraničnými pracoviskami.

 

Prehľad účasti na kongresoch, vedeckých podujatiach a publikačná činnosť po rokoch

2015

2014

2013

2012

2011

2010

V prípade vašich otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctom zobrazeného formulára.