Telefónny zoznam

Univerzitná nemocnica Martin         +421 43 4203 111

 

Klinika detskej chirurgie           +421 43 4203 - klapka

 

sekretariát/dokumentácia    - 527

prednosta kliniky                      - 503

primár kliniky                              - 581

vedúca sestra                             - 947

miestnosť lekárov                    - 561

miestnosť lekárok                    - 951

 

ambulancia                                  - 699

oddelenie                                     - 147

operačná sála                              - 195

seminárna miestnosť              - 958

 

fax.:                 +421 43 4220 176

V prípade vašich otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctom zobrazeného formulára.