Tlačivá na stiahnutie

Predoperačné pediatrické vyšetrenia

            Predoperačné pediatrické vyšetrenie dieťaťa do 1 roka

           Predoperačné pediatrické vyšetrenie k malému operačnému zákroku

            Predoperačné pediatrické vyšetrenie všeobecné

Informované súhlasy

            Informovaný súhlas s vyšetrením na ambulancii – pri súhlase s ambulantnou liečbou

            Informovaný  súhlas s hospitalizáciou a liečbou – pri súhlase s liečbou

            Odvolanie informovaného súhlasu (reverz) – pri odmietnutí pokračovania ďalšej liečby

            Odmietnutie informovaného súhlasu – pri odmietnutí liečby

            Odmietnutie poučenia – súhlas s liečbou bez informovania o liečbe

Informované súhlasy podľa typu diagnózy

            Informovaný súhlas s operáciou inguinálnej hernie – slabinový pruh

            Informovaný súhlas s operáciou umbilikálnej hernie – pupočný pruh

            Informovaný súhlas s cholecystektómiou – odstránenie žlčníka pre žlčníkové kamene

            Informovaný súhlas s operáciou pectus excavatum – vpáčený hrudník

            Informovaný súhlas s liečbou invaginácie – zapošvenia čreva

            Informovaný súhlas s CT vyšetrením a vnútrožilovým podaním kontrastnej látky

            Informovaný súhlas s podaním transfúzie

Ostatné tlačivá

Darovacia zmluva

Formulár na darovanie 2% z daní v roku 2016

Mapa Univerzitnej nemocnice Martin

Domáci poriadok

Pokyny pre pacienta pred hospitalizáciou

V prípade vašich otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctom zobrazeného formulára.