Veríme, že aj do budúcnosti nám zachováte svoju priazeň.

 

Prostriedky, ktoré sme od vás získali vo forme 2% z daní alebo finančných darov sme použili na nákup materiálno-technického vybavenia na lôžkové oddelenie, ambulanciu a operačnú sálu, a taktiež na školiace aktivity našich lekárov a zdravotných sestier za účelom zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti o vaše deti.


2015

3.019,03 €    ortopedické pomôcky „Eckhart Klobe Vacuum Bell“ – 6ks

15,- €        časopis „Sestra“

Dary:

 tlačiareň

 


2014

177,60 €      monitory dychu Babysense – 2ks

2.019,43 €    ortopedické pomôcky „Eckhart Klobe Vacuum Bell“ – 4ks

 

92,56 €        skriňa na oblečenie pre deti a na posteľnú bielizeň na lôžkovom oddelení  „Stuva“

 

128,40 €    prepravka na chirurgické inštrumenty

    

2.274,00 €    počítačové vybavenie ambulantného traktu a stážovej miestnosti – 4ks

   

2.220,47 €    policový systém a zasklenie na operačnej sále 300 x 240 x 60 cm

1.262,40 €    účastnícky poplatok a účasť pre troch lekárov na kongrese: 4th ESPES Annual Congress s laparoskopickým workshopom, 1. - 3. 10. 2014 Bratislava

741,40 €    účastnícky poplatok a účasť pre dvoch lekárov na kongrese: 7th Central and Eastern European Course in Pediatric Surgery, Pediatric Trauma Management, 11. – 12. 4. 2014 Riga, Lotyšsko

149,75 €    administratívne poplatky spojené s vedením neinvestičného fondu

 


2013

 

2.851,20 €    infúzne volumetrické pumpy „Alaris“ – 2ks

999,60 €    perfúzor na podávanie vnútrožilových liekov „Compact“

591,52 €    LCD televízory „Toshiba“ a príslušenstvo do izieb pre deti na lôžkovom oddelení – 2ks

92,56 €        skriňa na oblečenie pre deti a na posteľnú bielizeň na oddelenie „Stuva“

 

308,67 €    písacie stoly „Galant“ na lôžkové oddelenie – 3ks

80,- €        kancelárske stoličky na lôžkové oddelenie – 2ks 

65,18 €        kolieska pod nábytok na lôžkovom oddelení a na operačnej sále

831,60 €    nástrojový stolík na operačnú sálu

156,- €        príslušenstvo k počítačom

51,83 €        polička pod DVD prehrávač, úprava okna, obrazov na lôžkovom oddelení

175,- €        ročný registračný poplatok v organizácii ESPES

2.328,70 €    účastnícky poplatok a účasť dvoch lekárov na kongrese: 2nd Workshop on Chest Wall Deformities, 17.-18. 10. 2013 Saint Etienne, Francúzsko

353,42 €    účastnícky poplatok a účasť pre troch lekárov a inštrumetárku na kongrese: 10. Ostravské dny miniinvazívní chirurgie, Komplikace laparoskopie a torakoskopie, 7.-8. 11. 2013 Ostrava, Česká Republika

203,47 €    štúdijný pobyt pre dvoch lekárov na detskej chirurgii v Motole, Praha

25,- €        časopis „Sestra“

147,77 €    administratívne poplatky spojené s vedením neinvestičného fondu


2012

464,40 €    stoličky s písacou plochou do stážovej miestnosti, kde sa vyučuje – 12ks

31,80 €        zariadenie do stážovej miestnosti – napojenie dataprojektoru a doplnky

83,07 €        výroba kľúčov do dverí na lôžkové oddelenie

58,49 €        boxy na inštrumenty, koše na sálu, zvončeky

         

90,38 €        vybavenie lôžkového oddelenia: menovky na postele, informačná magnetická a stavová tabuľa, polička na DVD prehrávač, informačné nástenky a výzdoba oddelenia

130,- €        kancelárske stoličky na lôžkové oddelenie – 2ks 

66,- €        obuv na operačnú sálu

65,59 €        kancelárska technika: laminovačka a príslušenstvo

402,34 €    účastnícky poplatok a účasť pre troch lekárov na kongrese: Kongres dětské anesteziologie a intenzívní medicíny, január 2012 Ostrava 

15,- €        časopis „Sestra“

133,08 €    administratívne poplatky spojené s vedením neinvestičného fondu

 

2011

4.150,13 €    infúzne volumetrické pumpy „Alaris“ – 3ks

1.210,96 €    príslušenstvo k manometrickému prístroju: komôrky a 2 katétre

70,12 €        DVB antény k televízorom na lôžkové oddelenie – 2ks

606,90 €    šatníkové skrine – 4ks

528,- €        obuv na operačnú sálu – 8ks

17,31 €        kancelárske potreby: kopírovacie služby, baterky a pod.

175,- €        ročný registračný poplatok v organizácii ESPES

630,- €        účastnícky poplatok a účasť lekárov a sestričiek na kongrese: 57. kongres slovenských a českých detských chirurgov, 9.-12. 3. 2011

65,- €        účastnícky poplatok a účasť lekárov na kongrese, Banská Bystrica

49,95 €        účastnícky poplatok a účasť lekárov na kongrese, SZU Bratislava

13,80 €        časopis „Sestra“

183,03 €    administratívne poplatky spojené s vedením neinvestičného fondu


2010

3.146,28 €    odsávačka „Medela“ s príslušenstvom

 

2.460,- €    príslušenstvo k manometrickému prístroju – manometrické katétre – 8ks

48,99 €        dojčenská váha „ETA“

       

340,94 €    vyšetrovacie lehátko

680,- €        lavice do čakárne pred ambulanciou – 4ks

 

175,- €        vyšetrovacie lampy do ambulancie a na lôžkové oddelenie – 2ks

952,- €        prebaľovacie pulty na ambulanciu, čakáreň a lôžkové oddelenie – 4ks

 

130,- €        skrinka na chorobopisy437,31 €    nábytková zostava do ambulantného traktu

 

464,83 €    vybavenie ambulancie a sektretariátu: kancelárske kreslo, 2 chladničky, telefón

 

642,84 €    účastnícky poplatok a účasť dvoch lekárov na postgraduálnom kurze

12,90 €        časopis „Sestra“

114,15 €    administratívne poplatky spojené s vedením neinvestičného fondu

 

 

pred rokom 2010

 

 

V prípade vašich otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctom zobrazeného formulára.