Zamestnanci

Lekári

Doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mimoriadny profesor – prednosta kliniky

Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – zástupca prednostu kliniky               

MUDr. Juraj Bakoš

MUDr. Marián Molnár, PhD.

MUDr. Nadežda Višňovcová

MUDr. Peter Mikolajčík

                   
Vedúca sestra

PhDr. Jana Ucháľová - vedúca sestra

 

Zdravotné sestry, asistenti a sanitárky

 Operačná sála

 Libuša Vodilová – operačná sestra

 Eva Černianska – operačná sestra

 Mgr. Beáta Štillová – operačná sestra

 Bibiána Šperková – zdravotnícky asistent       

Oddelenie

Alena Juricová – zdravotná sestra

Marta Weserle – zdravotná sestra

Bc. Marianna Klužáková – zdravotná sestra                   

PhDr. Martina Stankovianska     - zdravotná sestra           

Bc. Ľubica Chytilková – zdravotná sestra

Soňa Vlčková – sanitárka

Bc. Adriána Mihová - zdravotnícky asistent          

Ambulancia

Ľubomíra Batková Jaremová – ambulantná sestra           

 

Dokumentačná pracovníčka

Mgr. Zdenka Kurinská                

 

V prípade vašich otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctom zobrazeného formulára.