Zdravie detských pacientov a spokojnosť ich rodičov je našim prvoradým cieľom

 V nemalej miere aj vďaka vám, naším partnerom, sa nám darí postupne skvalitňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti. Neustále sa snažíme obnovovať a dopĺňať materiálno-technické vybavenie pracoviska, či už je to lôžkové oddelenie, ambulancia alebo operačná sála. Rovnako aj kontinuálne vzdelávanie a školenie nášho odborného tímu je podmienkou kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

 Vzhľadom na pretrvávajúce problémy financovania slovenského zdravotníctva sa nám darí napĺňať tieto ciele len vďaka finančnej podpore a pomoci vás, našich partnerov a vďačných pacientov. Ďakujeme Vám za vašu dôveru a veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj v budúcnosti.

 

 

Neinvestičný fond Rozvoj detskej chirurgie

Mojmírova 23, 036 01 Martin

č.ú. VÚB a.s. 1256492453/0200,   IČO:36137782

Prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. – správca fondu

Darovacia zmluva
Formulár na darovanie 2% z daní v roku 2017

V prípade vašich otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctom zobrazeného formulára.