Zoznam odporúčanej literatúry pre študentov

Zoznam povinnej literatúry

Dragula M a kol.: Detská chirurgia. Turany : Tlačiareň P+M, 2015. 1033 s. ISBN 978-80-89694-10-5

Šnajdauf J, Škába R et al: Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005. 395 s. ISBN 80-7262-329-X

Puri P: Newborn Surgery. 2. vyd. London : Amold, 2003. 955 s. ISBN 0-340-76144-X

Grossfeld JL, O’Neill JA jr, Fonkalsrud EW, Coran AG: Pediatric Surgery I., II., 6. vyd. Philadelphia : Mosby Elsevier, 2006. 2146 s. ISBN 13 978-0-323-02842-4

 

Zoznam odporúčanej literatúry

O’Neill JA jr, Grossfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG, Caldamone AA: Principles of Pediatric Surgery. 2 vyd. St.Louis : Mosby, 2004. 895 s. ISBN 0-323-01827-0

Holschneider AM, Hutson JM: Anorectal Malformations in Children. Berlin : Springer, 2006. 480 s. ISBN 3-540-31750-3

Vidiščák M a kol.: Novorodenecká chirurgia I. Krivá : M-SERVIS sro., 2008. 225 s. ISBN 978-80-969978-1-7

Nakayama DK, Bose CL, CHescheir NC, Halley RD: Critical Care of the Surgical Newborn. New York : Futura Publishing Company, 1997. 610 s. ISBN 0-87993-653-3

 

Zoznam odporúčaných periodík

Journal of Pediatric Surgery

Seminars in Pediatric Surgery

Surgery in Childhood International

 

 

V prípade vašich otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctom zobrazeného formulára.